Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Komunikat Inwestora w sprawie prac związanych z wytyczeniem szczegółowego przebiegu trasy

2016-06-07

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Grupy Roboczej,

W związku z zakończeniem jednego z kluczowych etapów prac związanych z realizacją budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew, podczas którego, dzięki dużemu zaangażowaniu samorządu oraz strony społecznej, wskazany został korytarz planowanej linii, uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego etapu prac związanych z wytyczeniem szczegółowego przebiegu trasy.

W obecnej fazie istotne jest uzyskanie informacji dotyczących lokalnych uwarunkowań realizacji inwestycji wynikających z planów rozwojowych każdej gminy, jak również oczekiwań mieszkańców reprezentowanych przez organizacje i stowarzyszenia. Przedmiotem najbliższych spotkań z władzami i mieszkańcami będzie prezentacja procedur formalno-prawnych oraz zasad współpracy na tym etapie inwestycji. 

Podtrzymujemy naszą deklarację, że celem Inwestora jest przeprowadzenie inwestycji w atmosferze społecznego spokoju. Prace w ramach Grupy Roboczej potwierdziły, że jesteśmy otwarci na dyskusję z zainteresowanymi stronami, której rezultatem ma być kompromis w zakresie decyzji, dzięki której zostanie wyprowadzona moc z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo zasilania  województwa mazowieckiego oraz centralnej i północnej części kraju.

Równocześnie Wykonawca deklaruje wolę dalszej współpracy w zakresie uzyskania od Państwa informacji dotyczących lokalnych uwarunkowań realizacji inwestycji przed przystąpieniem do wdrożenia  procedur formalno-prawnych. Liczymy na Państwa czynny i konstruktywny udział w kolejnych spotkaniach, o których będziemy informować z wyprzedzeniem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ireneuszem Oprządkiem pod numerem tel.: 22 519 13 00.