Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Publikacja podsumowania prac zespołu ekspertów ds oceny analizy wielokryterialnej

2016-07-07

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy podsumowanie opinii niezależnego zespołu ekspertów, który dokonał oceny Partycypacyjnej Analizy Wielokryterialnej dla planowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew autorstwa prof. Andrzeja Kraszewskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym materiałem w formacie pdf.