Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Spotkanie z Władzami Gminy Magnuszew

2016-07-25

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2016 r., na zaproszenie wójta Gminy Magnuszew, Pana Marka Drapały, w dniu 12 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z Władzami Gminy Magnuszew.

Podczas spotkania rozmawiano na temat przebiegu trasy linii 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew przez tę gminę oraz aspektów technicznych związanych z procesem budowy i eksploatacji linii. Zaprezentowany przebieg linii nie budził większych zastrzeżeń zebranych władz samorządowych. W gminie Magnuszew będzie on pokrywał się z przebiegiem wybranego korytarza, a wszelkie odstępstwa będą ustalane indywidualnie z właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegać linia 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

Wyjaśniano również kwestie odszkodowań, jakie będą wypłacane z tytułu ustanowienia służebności oraz z tytułu strat, które mogą nastąpić w trakcie budowy i eksploatacji linii. Poruszono także kwestie naprawy, uszkodzonej w wyniku realizacji inwestycji, infrastruktury gminy oraz podatków przekazywanych na rzecz gminy, w konsekwencji posadowienia na jej terenie linii elektroenergetycznej.

W odniesieniu do kwestii wskazania dogodnych dla mieszkańców, potencjalnych miejsc utworzenia punktu konsultacyjnego, Wójt zadeklarował udostepnienie sali w Urzędzie Gminy. Podobnie ze strony sołtysów padły deklaracje wskazania miejsc spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami, z terenu wskazanego na mapie, jako planowany przebieg linii.

Wykonawca, pisemnie przedstawi propozycję terminów otwarcia i dyżurów w punkcie konsultacyjnym, jak również propozycję terminów spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami.

 Ze strony gminy w spotkaniu uczestniczyli Pan Wójt Marek Drapała, przedstawiciele Rady Gminy oraz sołtysi gminy Magnuszew.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu.