Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Informacje o stanie realizacji inwestycji

2016-09-28

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że w ramach finalnie procedowanego korytarza, rozpoczęto realizację prac związanych z uszczegółowieniem trasy linii. W gminach, które wyraziły zgodę na spotkania z przedstawicielami Wykonawcy odbywają się rozmowy dotyczące wyznaczenia szczegółowego przebiegu linii, uwzględniającego w maksymalny sposób uwarunkowania mające miejsce na terenie każdej z gmin.