Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Informacja dla mieszkańców sołectw: Świerże Górne, Łaszówka I, Łaszówka II, Selwanówka w gminie Kozienice

2016-10-26

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Inwestora zadania pod nazwą: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew”, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców sołectw: Świerże Górne, Łaszówka I, Łaszówka II, Selwanówka gminy Kozienice do udziału w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, dotyczącym realizacji przedmiotowej inwestycji na wskazanym terenie.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną:

  • prezentacja „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew” wraz z omówieniem m.in. spraw formalnoprawnych i projektowania linii;
  • prezentacja trasy linii przez sołectwa gminy Kozienice:
    • sołectwo Świerże Górne,
    • sołectwo Łaszówka I,
    • sołectwo Łaszówka II,
    • sołectwo Selwanówka.

Spotkanie odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 roku o godz. 17:00 w remizie OSP w Woli Chodkowskiej.