Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Kontrakt na budowę linii 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew rozwiązany

2016-11-07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o  rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa.