Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Podziękowanie dla samorządów lokalnych i mieszkańców

2016-11-09

Szanowni Państwo,

W imieniu Wykonawcy i spółki API podmiotów dotychczas odpowiedzialnych za realizację budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew, pragniemy podziękować władzom samorządów lokalnych, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom gmin zaangażowanych w proces dialogu społecznego związanego z tą inwestycją.

W szczególny sposób pragniemy podziękować wszystkim osobom, z którymi pracownicy naszych firm mieli możliwość współpracować na etapie optymalizacji trasy linii, w szczególności w ramach Forum Dialogu, a następnie Grupy Roboczej. Doceniamy Państwa zaangażowanie przy stole negocjacyjnym i czas jaki poświęciliście dla poszukiwania rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron. Dziękujemy za otwartość, szczere przekazywanie własnych opinii z poszanowaniem stanowiska partnerów.

Od dnia podpisania kontraktu z wielkim szacunkiem podchodziliśmy do Państwa opinii i prezentowanego stanowiska, co ważne dla nas również z Państwa strony mogliśmy liczyć na współpracę i dialog. Jesteśmy podmiotem realizującym inwestycje infrastrukturalne i współpraca, dobre relacje z lokalnymi społecznościami są dla nas niezmiernie istotne.

Z naszej strony mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, aby w sposób jak najbardziej przejrzysty dzielić się z Państwem wiedzą, zgormadzonymi danymi i przesłankami podejmowania decyzji w procesie optymalizacji trasy linii.

W obliczu rozwiązania kontraktu mamy nadzieję, że również Państwo widzieli w nas partnerów szukających rozwiązań w niełatwym przecież procesie. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby znajdować platformy dialogu i porozumienia, choć często oczekiwania stron społecznych były wzajemnie rozbieżne i sprzeczne.

Dziękujemy Państwu za samodyscyplinę w trakcie naszych spotkań, duży poziom zorganizowania, a przede wszystkim poświęcony czas i zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd ZUE S.A.