Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew