Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Kto jest kim w Inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Inżynier Kontraktu

PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A.PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl

Główny Wykonawca

Konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod - Polska S.A.

ZUE S.A.ZUE S.A. jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. To podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej ZUE, zatrudniającej obecnie ponad 900 osób w spółkach związanych z budownictwem infrastrukturalnym komunikacyjnym i energetycznym.

ZUE, powstałe w roku 1991, jest dzisiaj spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jest jednym z większych krajowych podmiotów działających w branży o kapitale polskim. Zespół złożony z inżynierów i fachowców będących specjalistami w swych dziedzinach pozwala swobodnie realizować zlecenia na terenie kraju i innych państw, zarówno w obszarze projektowania, jak i wykonawstwa. Strukturę Grupy tworzą piony budowlane skupione w firmie „matce”: energetyczny, kolejowy, miejski oraz dwa biura projektowe, a także spółka RTI powołana do pozyskiwania i nadzorowania projektów zagranicznych.

www.grupazue.pl

Dalekovod - Polska S.A.Grupa Kapitałowa Dalekovod pochodzi z Chorwacji i jak sama nazwa wskazuje „Dalekovod” to linia przesyłowa. Głównym obszarem działalności Grupy jest projektowanie, budowa i produkcja materiałów dla linii wysokich i najwyższych napięć (110-1000 kV). Spółki z Grupy Dalekovod realizują projekty „pod klucz” na całym świecie i są rozpoznawane jako jeden ze światowych liderów w zakresie projektowania i produkcji osprzętu dla linii NN, jeden z największych europejskich producentów konstrukcji stalowych dla linii przesyłowych, wykonawca montaży na liniach NN w najtrudniejszych warunkach. Ponadto Grupa realizuje inwestycje w energetyce odnawialnej, kolejach, energetyce niskich i średnich napięć oraz budownictwie ogólnym.

www.dalekovod.com