Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Znaczenie Inwestycji

Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w centralnej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla całego regionu i aglomeracji warszawskiej. Poprawi to standard zasilania, usprawni działanie lokalnej infrastruktury oraz stworzy większe szanse na pozyskanie nowych inwestorów. Realizacja tego zadania to również zwiększenie wpływów do budżetów gmin, przez które będzie przebiegała linia.

Zakończenie budowy linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew planowane jest w 2019 roku.

Krajowy System Elektroenergetyczny

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć

Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do odbiorców. Aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie systemu, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty w trakcie jej przesyłu.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W uproszczeniu, cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

  • elektrownie produkują energię, po czym w stacjach SN/NN (średnich napięć / najwyższych napięć) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
  • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższych napięć / wysokich napięć), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
  • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
  • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
  • liniami niskiego napięcia (nn - najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

System przesyłowy w Polsce

Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii o napięciu 220 kV i ok. 6 tys. km linii o napięciu 400 kV, jednak system przesyłowy wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych najwyższych napięć oraz zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych.

Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew, to kolejny krok w stronę rozbudowy sieci przesyłowej.